De Vlaamse handhavingsweek rond zwerfvuil en sluikstorten vindt plaats van 18-24 september. Alle handhavers kunnen deelnemen of het nu gaat over politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn… Ook onze politiezone draagt haar steentje bij en zal die week extra opletten.

 

Waarom doen we mee?

  • Inwoners storen er zich heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.
  • Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden.
  • Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage.

 

Wat doen wij?

  • Iedere wijkinspecteur zal op de gekende plaatsen voor zwerfvuil extra wijktoezicht uitvoeren.  
  • Al onze interventieploegen zullen bij het opmerken van sluikstort onmiddellijk rapporteren aan de gemeenschapswachten en de Technische uitvoeringsdienst van de stad/gemeente. 
  • De gemeenschapswachten worden maximaal georiënteerd naar het fenomeen zwerfvuil/sluikstort. 

 

De handhavingsweek met verhoogde aandacht voor de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten door:

 

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers positief te waarderen

 

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen... Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren! Ontdek wat je zelf kan doen op de website van Mooimakers !

 

maandag, september 11, 2017