Zoals eerder reeds meegedeeld, werd er binnen onze politiezone overgegaan tot de aankoop van een drone. Intussen staat de drone sinds begin mei ter onze beschikking. Het gaat om de drone type DJI Matrice 600 met een waarde van € 35 000. Deze drone is één van de modernste toestellen op de markt uitgerust met:

 

  • 30x zoom camera 360 ° roteerbaar
  • Warmtecamera
  • Controller met bijhorende display

 

Traject

Tijdens bepaalde interventies ontsprong het idee dat de inzet van een drone een meerwaarde kon bieden bij de vaststellingen. Daarom werd binnen ons korps een werkgroep opgericht. Vijf collega’s engageerden zich hiervoor. Op hun initiatief werd een marktanalyse gemaakt d.w.z. dat verschillende types drones vergeleken werden. Ook de verschillende soorten software en uitbreidingen zoals een warmtecamera werden hierbij geanalyseerd.

 

Huidige situatie

In onze politiezone zijn er momenteel vier personen in opleiding tot dronepiloot. Zij moeten eerst verplicht een aantal theorielessen volgen. Daarna startten de praktijklessen. In het kader van deze praktijklessen werd eveneens een trainingstoestel aangekocht om de vlieghandelingen te blijven onderhouden. Tot op heden gaan de trainingen door op een uitgerust trainingsveld. Deze zomer worden de praktische proeven afgelegd zodat we de drone zo snel mogelijk operationeel kunnen inzetten.

 

Praktisch

Het grote voordeel is dat de drone autonoom kan fungeren. Het is mogelijk om een vliegroute vooraf te programmeren zodat het toestel autonoom opstijgt, de ingeplande route aflegt en nadien terug landt bij de operatoren. Het toestel wordt steeds door twee mensen bestuurd. Eén iemand fungeert als piloot en één iemand als waarnemer (bediening van de camera). De beelden kunnen via streaming worden door gestuurd naar een commandopost (bijv. tijdens evenementen).

 

Onze piloten worden opgeleid tot de hoogste klasse namelijk klasse 1 waarbij we met het toestel wettelijk gezien tot 90 meter hoog kunnen vliegen en een afwijkende hoogte kunnen aanvragen aan de luchtvaartautoriteiten.

 

Inzet?

De drone zal enerzijds ingezet worden voor de bestuurlijke politie (openbare veiligheid & - orde, verkeer en mobiliteit). Alsook voor de gerechtelijke politie (forensische vaststellingen en onderzoek, logistieke ondersteuning, wedersamenstelling, zoeking naar vermiste personen,…). Daarnaast kan hij ook ingezet worden bij verkeersongevallen en branden. Jan Vermeulen (burgemeester Deinze CD&V) “Onze politiezone moet vooral zorg hebben voor mensen. Wie een kind, een ouder of familielid vermist weet moet de beste middelen hebben om die terug te vinden. De drone is daar een schitterend voorbeeld van.”

 

“Daarboven wil onze zone steeds oog hebben voor de meest innovatieve toepassingen die kunnen aangewend worden voor de politiezorg. Het is goed dat we hier een voorloper in zijn” aldus Simon Lagrange (burgemeester Zulte). Het gebruik van onbemande luchtvaartvoertuigen (drones) deed eerder reeds zijn intrede bij de Federale Politie (DAFA, WPR, Cel vermiste personen, CGSU, …), Civiele Bescherming en enkele lokale politiezones (o.a. Pz Carma).

maandag, juli 9, 2018