Ik ontving per post een uitnodiging “Betekening verval van het recht tot sturen”. Wat moet ik doen?

 

  • U komt naar het politiecommissariaat, Stadionlaan 22A te 9800 Deinze en u bent in het bezit van uw rijbewijs, uw identiteitskaart en de uitnodiging;
  • Op het politiecommissariaat komt u de oorzaak te weten van het verval van het recht tot sturen en moet u het betreffende document ondertekenen;
  • Uw rijbewijs dient u niet af te geven aan de politie maar dient u zelf, binnen de termijn bepaald door de wet, in te dienen bij de griffie van de rechtbank die het vonnis met betrekking tot verval heeft uitgesproken;
  • De politieambtenaar die u het verval laat ondertekenen, geeft u de nodige uitleg met betrekking tot de te volgen procedure en de opgelegde termijnen. U ontvangt tevens een document met alle nodige informatie.