Onder een verontrustende opvoedingssituatie situatie verstaan wij een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.

 

Indien er sprake is van een verontrustende situatie, verwijst de maatschappelijk assistent door naar de brede instap van de Integrale Jeugdhulp (CLB, CAW of Kind & Gezin). Deze doorverwijzing wordt nauw opgevolgd. Indien deze hulpverlening niet goed of onvoldoende verloopt, kan verder hulp worden ingeschakeld. Deze hulp kan verplicht worden opgelegd door de Procureur.

 

Op initiatief na een tussenkomst van collega’s of op vraag van de Procureur des Konings gaat de maatschappelijk assistent over tot moraliteitsonderzoeken bij gezinsmoeilijkheden en tot onderzoeken inzake problematische opvoedingssituaties. Bij deze onderzoeken worden de gerechtelijk en politionele bestanden geconsulteerd, worden de school en andere hulpverleningsinstanties bevraagd en wordt er overgegaan tot een (onaangekondigd) huisbezoek gekoppeld aan een uitgebreid gesprek met de betrokken personen.

 

Contact

Stadionlaan 22/A

9800 Deinze

09 381 41 71

 socialepolitie@politiedeinzezulte.be