We willen graag nog eens de aandacht vestigen op het crossborder-project. Dit project zorgt voor een vlottere inning van verkeersboeten. Dit project kan enkel slagen door een optimale samenwerking tussen de FOD justitie, de Federale Politie en de FOD mobiliteit. Een voorbeeld van een samen sterk beleid.

 

Omdat de voorstellen tot onmiddellijke inning, de voorstellen tot minnelijke schikking, de bevelen tot betalen en alle overige documenten via een geautomatiseerde verzending  gebeuren, is dit voor de parketten een verminderde werklast. Dankzij dit project kunnen de politie, de parketten en de politierechtbanken zich focussen op hun kerntaken, met name de vaststelling en de vervolging. Een aangepast proces-verbaal wordt sinds 1 juli 2017 naar de buitenlandse verkeersovertreders gestuurd. Het betreft hier in eerste instantie overtreders uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco die een kopie krijgen van het pv vertaald in hun landstaal. Hiervoor was een samenwerking met de nationale DIV instanties belangrijk.

 

De Belgische en de buitenlandse overtreders worden voor al hun vragen met betrekking tot de opgelopen verkeersboetes doorverwezen naar de website en naar het gecentraliseerde  en gespecialiseerde callcenter. De website kan in 4 talen geraadpleegd worden: www.verkeersboeten.be (Nederlands), www.amandesroutieres.be (Frans), www.trafficfines.be (Engels) en www.verkehrsstrafen.be (Duits). Het callcenter kan alle weekdagen  tijdens de kantooruren telefonisch gecontacteerd worden op: + 32 2 278 55 60. Al deze communicatietools zullen beheerd worden door Bpost.

 

Sinds 3 juli 2017 kunnen de betrokken burgers hun verkeersboete online betalen aan de hand van hun pv-nummer en de datum van de overtreding.

donderdag, november 30, 2017