Naar aanleiding van het opmaken van een nieuw Zonaal Veiligheidsplan zijn wij geïnteresseerd in uw mening! Het Zonaal Veiligheidsplan tekent de krijtlijnen uit voor de politiewerking van onze politiezone.

 

Wat is een Zonaal veiligheidsplan?

Het Zonaal Veiligheidsplan en de doelstellingen die erin zijn opgenomen, hebben tot doel een  kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan alle belanghebbenden waarbij de politie continu in al haar aspecten verbetering en vernieuwing nastreeft. Momenteel zijn onze externe prioriteiten inbraken, drugs, intrafamiliaal geweld en verkeer.

 

Vragenlijst via Veiligheidsmonitor

Daarom verspreiden wij vanaf half maart binnen de Stad Deinze & de gemeente Zulte verschillende vragenlijsten (Veiligheidsmonitor). De  Veiligheidsmonitor  is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politiezone in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

 

Uw mening telt!

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan.

 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad en gemeente. Wij willen onze inwoners dan ook vriendelijk verzoeken om, indien ze hiervoor worden geselecteerd,  de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang! Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

 

Alvast hartelijk  bedankt voor uw medewerking! 

woensdag, maart 7, 2018