Op zondag 21 mei 2017 vindt de 24e editie van de Stoet van Canteclaer plaats in Deinze. Vijfenvijftig jaar lang al symboliseren de fiere haan Canteclaer en zijn gevolg de trots en de geschiedenis van de Deinzenaars. Iedereen is welkom om gratis de publicitaire stoet en de folklorestoet bij te wonen langs het parcours. Alle info over de stoet is terug te vinden op www.stoetvancanteclaer.be.

 

De reclamestoet vertrekt om 13 u. en neemt het volgende traject:

Vorming stoet in de Oude Brugsepoort, Kouter, Tweebruggenlaan en Stadionlaan. Kongoplein, Markt, Tolpoortstraat, Kortrijkstraat, Liefkemeirestraat, Ommegangstraat, Stationsstraat, Gentstraat, Guido Gezellelaan, Oostmeersdreef, Hulhage, Karel Picquélaan, Peter Benoitlaan en Kongoplein.

 

De folklorestoet start om 16 u. en neemt het volgende traject:

Vorming stoet in de Lucien Matthyslaan (Brielpoort). Brielstraat, Tolpoortstraat, Kortrijkstraat, Liefkemeirestraat, Ommegangstraat, Stationsstraat, Gentstraat, Guido Gezellelaan, Peter Benoitlaan, Kongoplein, Markt, Brielstraat en Lucien Matthyslaan.

 

Om veiligheidsredenen wordt het volledige parcours vanaf zondag 21 mei 2017 12 u. afgesloten voor zowel fietsverkeer als gemotoriseerd verkeer. Bovendien geldt in alle straten binnen het parcours van de folklorestoet een parkeerverbod:

 

 • van 8 tot 18.30 u. in de Brielstraat, Markt, Emiel Clausplein en Louis Dhontstraat
 • van 11 tot 18.30 u.
  • in de andere straten langs het parcours van de reclame- en folklorestoet
  • in de straten die ingesloten liggen binnen het parcours (Bisschopstraat, Bullenstraat, Kalkhofstraat, Leiedam, Kaaistraat, Ghesquièrestraat, Gentpoortstraat, Schutterijstraat, Ramstraat, Achiel Van Eechautestraat, Georges Martensstraat en Stationsstraat)
  • in de Kouterlosstraat (kant pare huisnummers) en de Poelstraat (tussen Kouterlosstraat en Gaversesteenweg).

 

Waar geldt er een stilstaan- en parkeerverbod?

Stilstaan - en parkeerverbod van 08u00 tot 18u30 in de Brielstraat– Louis Dhontstraat - Markt – Emiel Clausplein.

 

Stilstaan - en parkeerverbod van 11u00 tot 18u30 in de straten:

 • Gelegen langsheen het parcours: Lucien Matthyslaan – Tolpoortstraat - Kortrijkstraat – Liefkemeirestraat - Ommegangstraat – Stationsstraat (tss Ommegangsstraat en Kortrijkstraat)– Gentstraat – Guido Gezellelaan (tss Peter Benoitlaan en Gentstraat) – Oostmeersdreef – Hulhaege – Peter Benoitlaan (tss Karel Picquelaan en Kongoplein) – Slachthuisstraat – Tweebruggenlaan (tss Kouter en Stadionlaan – Richting Gavere) – Stadionlaan
 • Gelegen binnen het parcours: Bisschopstraat - Bullenstraat – Kalkhofstraat – Leiedam – Kaaistraat – Ghesquièrestraat – Gentpoortstraat – Schutterijstraat – Ramstraat – Achiel Van Eechautestraat – Georges Martensstraat – Stationsstraat.
 • Sluipwegen: Kouterlosstraat (zijde pare huisnummers) - Poelstraat (tss Kouterlosstraat en Gaversesteenweg)

 

Welke straten zijn verkeersvrij van 12u00 tot 18u30?

 • Volledige stadscentrum.
 • Lucien Matthyslaan – Brielstraat – Tolpoortstraat - Kortrijkstraat –Liefkemeirestraat - Ommegangsstraat – Stationsstraat – Georges Martensstraat–Achiel Van Eechautestraat – Gentstraat – Guido Gezellelaan – Oostmeersdreef –Hulhaege – Karel Piquelaan (tss Hulhaege en Peter Benoitlaan) – Peter Benoitlaan (tss Karel Picquelaan en Kongoplein) – Ghesquirestraat –Gentpoortstraat – Schutterijstraat – Ramstraat – Achiel Van Eechautestraat –Kalkhofstraat – Leiedam – Kaaistraat – Emiel Clausplein – Markt.
 • Vanaf 12u00 worden alle gemeentewegen afgesloten voor het verkeer en als laatste wordt de doortocht op de N43 afgesloten voor het doorgaand verkeer· Naar aanleiding van het volledig verkeersvrij maken van het stadscentrum worden een aantal wegomleggingen voorzien.

 

Wegomleggingen

Verkeer komende van de N43 uit richting Astene:

 • Rijdend naar “Aalter (N409) en Tielt (N35)” Via de verkeerslichten Astene – Nieuwstraat – Parijsestraat – Krekelstraat – Gaversesteenweg (N35) – Volhardingslaan (N35) – Tweebruggenlaan (N35)
 • Rijdend naar “Zulte/Waregem/Kortrijk (N43)” Via de verkeerslichten Astene – Nieuwstraat – Parijsestraat – Krekelstraat – Gaversesteenweg (N35) – Volhardingslaan (N35) – Kortrijksesteenweg (N43)
 • Rijdend naar “E17” Via de verkeerslichten Astene – Nieuwstraat – Parijsestraat – Karrewegstraat – oprit naar de E17 toe

 

Verkeer met bestemming “Deurle/St-Martens-Latem/Gent (N43)”> via Nevele

 • Vanaf het rond punt St-Martinus (N43-N35) – Tweebruggenlaan (N35) – Kaandelbeekstraat  - Oude Brugsepoort – Vaart Linkeroever – Grondgebied Nevele – Damstraat Leerne (N437) – Burgemeester Van Crombrugghelaan N437 Leerne + N437 Deurle – N43 Deurle/St-Martens - Latem/Gent

 

Verkeer komende van Drongen, Gent-West (N466)

 • Rijdend naar “Deinze”Vanaf rond punt Leernsesteenweg (N466) – Damstraat (N437) – Grondgebied Nevele –Vaart linkeroever richting Deinze – Kromme Brug – Kongoplein - Stadionlaan

 

Verkeer met bestemming “Drongen en Gent – West”

 • Vanuit Deinze, vanaf rond punt St-Martinus (N43-N35) – Tweebruggenlaan (N35) – Kaandelbeekstraat – Oude Brugsepoort – Vaart Linkeroever – Grondgebied Nevele – Damstraat Leerne (N437) – Leernsesteenweg (N466) – Baarle/Drongen

 

donderdag, mei 18, 2017