Bij de heraanleg van de gewestweg N43 op het grondgebied van Deinze werd een rijstrook BUS aangebracht op het wegdek. Deze rijstrook BUS strekt zich uit van het kruispunt van de N43 (plaatselijk Gentsesteenweg genoemd) met de Gampelaeredreef tot aan het kruispunt van de N43 (plaatselijk Gentstraat genoemd) met de Guido Gezellelaan. Deze rijstrook werd voorzien om het busverkeer vlotter te laten verlopen.

 

De rijstrook BUS is dan ook voorbehouden aan volgende voertuigen:

 

  • Voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
  • Voertuigen voor schoolvervoer bedoeld in artikel 39bis
  • Taxi’s

 

De prioritaire voertuigen mogen ook op de rijstrook BUS rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt. De andere voertuigen mogen hier niet op rijden, behalve om:

 

  • omheen een hindernis op de rijbaan te rijden
  • in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.

 

De voertuigen mogen de busstrook dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten. Op de rijstrook BUS rijden om in te halen of er in voorsorteren om een nabijgelegen parking op te rijden is bijgevolg niet toegelaten. Meer informatie aangaande het gebruik van de rijstrook BUS kan je terugvinden in de wegcode.

woensdag, mei 9, 2018