Onder intrafamiliaal geweld verstaan we: “Elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins-of familielid of (ex)-partner en gepaard gaat met geweld of bedreiging met geweld”.

 

De dienst Sociale Politie zal de slachtoffers worden zo goed mogelijk opgevangen en doorverwezen naar de hulpverlening. De Cel partnergeweld van het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) biedt hierbij ondersteuning voor zowel het slachtoffer als voor het gezin.

 

 

Contact

Stadionlaan 22/A

9800 Deinze

09 381 41 71

 socialepolitie@politiedeinzezulte.be