Onder het motto ‘Ik behandel iedereen gelijkwaardig’ streven we als zone naar gelijke kansen voor al onze burgers en voor elke medewerker. Het is de taak van de dienst Sociale Politie om de politieambtenaren die met slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven in contact komen, nuttige informatie te geven om de slachtoffers bij te staan en op te vangen.

 

Contact

Stadionlaan 22/A

9800 Deinze

09 381 41 71

 socialepolitie@politiedeinzezulte.be