De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen stelt dit juwelenboekje ter beschikking van de Oost-Vlaamse politiediensten. In dit boekje vindt u een aantal voorbeelden, omschrijvingen en benamingen van sieraden die als leidraad kunnen dienen bij de omschrijving van ontvreemde sieraden. Het is zeer belangrijk voor zowel de opsteller als de benadeelde dat er een juiste en zo compleet mogelijke beschrijving van de juwelen wordt opgenomen in het proces verbaal. Dit vergroot de kans op teruggave wanneer de daders van het misdrijf worden gevat.

 

Het is onmogelijk om alle sieraden op te sommen natuurlijk omdat er door makers veel fantasievormen worden geleverd. Indien dit laatste het geval is en de benamingen uit dit boekje niet van toepassing zijn, dan is een duidelijk omschrijving, tekening of foto van belang. Het is de bedoeling dat de vaststeller een zo compleet mogelijke aangifte van ontvreemde sieraden of goederen opneemt. Een goede omschrijving is in het belang van het opsporingsonderzoek. U kan het juwelboekje downloaden onderaan deze pagina.

Downloads