Het inschrijvingsbewijs of de nummerplaat van mijn voertuig is verloren geraakt. Wat moet ik doen?

De gemachtige persoon namelijk de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven staat, moet hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij het commissariaat van zijn/haar woonplaats. De politiezone Deinze-Zulte maakt een attest op dat de gemachtigde persoon aangetekend moet verzenden naar de Dienst Inschrijvingen Voertuig, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.