U ontving een rappel maar u heeft de boete reeds betaald?

U bezorgt het bewijs van betaling - het rekeninguittreksel waarop zichtbaar is dat het bedrag van de rekening gegaan is - aan onze diensten. Nog ter info: een vaak voorkomend probleem is dat de gestructureerde mededeling van de betaling niet ingevuld werd. Hierdoor kan de betaling niet geregistreerd worden en volgt er automatisch een rappel.