Wanneer u besluit om niet te betalen, betwist u de inbreuk en/of weigert u in te gaan op het voorstel tot onmiddellijke betaling. U hoeft hierbij volgende stappen te ondernemen:

 

  • U vult het antwoordformulier in dat bij het proces verbaal is gevoegd en u bezorgt dit aan de politie. U zal echter toch nog een tweede verzoek (herinnering) tot betaling toegestuurd krijgen;
  • U gaat NIET in op dit tweede verzoek (herinnering). Door het overschrijden van de betalingstermijn wordt de politie automatisch op de hoogte gebracht van de niet-betaling en uw antwoordformulier wordt doorgestuurd naar het parket. Het parket zal de argumenten op uw antwoordformulier bekijken. Enkel gegronde juridische redenen om de inbreuk te rechtvaardigen worden aanvaard;
  • Indien het parket uw argumenten NIET aanvaardt dan wordt u in principe nog een derde verzoek tot betaling toegestuurd. Het bedrag van deze betalingsuitnodiging is hoger dan het eerste bedrag van de boete;
  • Gaat u niet in op het derde verzoek (minnelijke schikking) dan kan u gedagvaard worden en zal u voor de politierechter uw argumenten moeten toelichten. In geval van een veroordeling door de politierechtbank dient u bijkomend ook nog de gerechtskosten te betalen.