Verschillende situaties kunnen zich voordoen

1. Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn geen gewonden.
U kan het schadegeval onderling regelen, daartoe vult u het Europese aanrijdingsformulier in.

 

2. Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn geen gewonden, maar u raakt niet akkoord.
De politie zal op uw verzoek poolshoogte komen nemen. Indien u alsnog onderling een akkoord bereikt, dan vult u het Europees aanrijdingsformulier in. De politie kan u hierbij helpen.

 

3. Eén van de partijen is onbekend of nam de vlucht.
U kan aangifte doen op een politiebureau van uw keuze. Enkel indien het strikt noodzakelijk is, komt de politie ter plaatse.

 

4. Er zijn gewonden gevallen bij het ongeval.
In deze gevallen moet u steeds de politie verwittigen (101). Er komt zo snel mogelijk een patrouille ter plaatse.

 

Ik heb geen gegevens over de tegenpartij?

De inspecteur die het ongeval registreerde, deelt u de gegevens van de tegenpartij met een standaardformulier mee met vermelding van naam, adres, gegevens voertuig, verzekeringsmaatschappij en polisnummer (= attest verkeersongeval). Indien u niet in het bezit bent van de nodige inlichtingen stuurt u een e-mail naar contact@politiedeinzezulte.be. Onze collega's helpen u dan graag verder!


Krijg ik een kopie mijn eigen verhoor en van het PV verkeeronsgeval?

U hebt recht op een kopie van uw eigen verklaring en op een “Attest verkeersongeval”. Het attest verkeersongeval bevat de gegevens van de tegenpartij(en) en moet worden bezorgd aan uw verzekeringsmaatschappij. Beide documenten worden onmiddellijk afgegeven of worden, indien dit niet mogelijk is, achteraf naar uw adres opgestuurd. Een kopie van de vaststellingen van het verkeersongeval kan de politie niet afleveren. Enkel de Procureur des Konings kan de toestemming geven om het dossier in te kijken. 

 

Waar bekom ik een Europees aanrijdingsformulier?

Wanneer u een schadegeval aan uw verzekering meldt, krijgt u automatisch een nieuw Europees aanrijdingsformulier toegestuurd.