Mijn identiteitskaart of rijbewijs is gestolen. Wat moet ik doen?

Wanneer uw identiteitskaart gestolen is, doet u hiervan zo snel mogelijk aangifte in het commissariaat van uw woonplaats. Er wordt een attest van verlies identiteitskaart/rijbewijs opgemaakt. Hiermee kan u bij de dienst bevolking van uw gemeente een nieuwe identiteitskaart of een nieuw rijbewijs aanvragen. Let wel op, het door de politie geleverde attest vervangt uw rijbewijs niet. Breng voldoende pasfoto’s mee. Wanneer uw identiteitskaart wordt teruggevonden, dient u deze opnieuw in te dienen bij het commissariaat van uw woonplaats.