Bedriegers, onder een valse identiteit en een vals uniform, bellen aan om vervolgens door middel van een list geld of kostbare goederen te ontvreemden. Deze personen geven zich onrechtmatig uit voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij. Zij proberen het vertrouwen te winnen van hun slachtoffer en leiden hen naar een afgelegen ruimte. Ze zien erop toe dat de voordeur open blijft, waarna een medeplichtige de woning binnendringt en de diefstal pleegt. Het is natuurlijk onze bedoeling om mensen zo veel mogelijk in te lichten om zo een situatie te vermijden.

 

Enkele tips:

 • Elke politieagent, ook die in uniform, die zich aandient, moet zijn legitimatiekaart kunnen tonen. Hierop staan de foto, de naam van de agent en "politie" in de drie landstalen. Vraag naar zijn dienstkaart en kijk op de voor- én keerzijde want de bedrieger reproduceert vaak enkel de voorzijde met het logo. Een politieambte van onze zone spreekt Nederlands.
 • Een echte politiebeambte draagt op het uniform een naam- en gradenplaatje. Op het naamplaatje staat eveneens PZ Deinze-Zulte vermeld.
 • Een echte politiebeambte komt doorgaans met een politievoertuig. Hierop staan het 101-nummer, politie Deinze-Zulte, blauwe lijnen en het nederlandstalig politielogo. Uitzondering(!): Sommige collega's dragen geen uniform en rijden rond met een anonieme wagen bijv. dienst Recherche, dienst Sociale Politie en de diefstalpreventieadviseurs.
 • Een echte politieagent zal je nooit vragen om je waardevolle voorwerpen te vertonen, noch de plaats waar je deze verbergt of waar de kluis zich bevindt.
 • Een echte politieagent zal ook niet vragen om in je portefeuille te kijken.
 • Een echte politieagent zal nooit bij je langskomen met een gearresteerde dief of om een verdachte te herkennen.
 • De belangrijkste tip (voor het Nederlandstalig landsgedeelte uiteraard) is zeker om Franstalige agenten NIET BINNEN TE LATEN en DRINGEND DE 101 TE VERWITTIGEN!!!

 

Vertrouw je het zaakje niet?

 • Laat de politiebeambte niet binnen.
 • Vraag naar zijn legitimatiekaart.
 • Stel voor om naar het dichtsbijzijnde politiekantoor te gaan.
 • Vraag of bel naar de wijkinspecteur. Ken je je wijkinspecteur niet? Surf naar onze website en zoek het op!
 • Bel zo snel mogelijk 101! Het is de snelste manier om een patrouille ter plaatse te sturen om de situatie na te gaan.

 

donderdag, oktober 12, 2017