De Dienst Rekrutering en Selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om officieren voor de geïntegreerde politie (lokale en federale politie) aan te werven. Het betreft de aanwerving van aspirant-officieren houder van een diploma of studiegetuigschrift dat ten minste gelijkwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de Rijksbesturen (licentiaat/master of gelijkgesteld). De geïnteresseerde personen kunnen hun kandidatuur indienen tot 11 augustus 2017.

 

Meer info + inschrijvingsformulier → Zie downloads onderaan deze pagina.

dinsdag, juli 25, 2017