Door deze internetsite te openen en te gebruiken, aanvaardt u automatisch en volledig alle onderhavige gebruiksvoorwaarden.

De politiezone Deinze-Zulte behoudt zich het recht voor om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

De politiezone Deinze-Zulte is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze website wordt verspreid.

De politiezone Deinze-Zulte levert de inhoud van deze site ter informatie, maar deze inhoud is niet noodzakelijk volledig of up-to-date. In geval van verkeerde of niet-toegankelijke informatie kunt u de beheerder van de site contacteren op dit e-mailadres: webmaster.

De informatie op deze website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover de politiezone Deinze-Zulte geen enkele technische controle of controle van de inhoud uitoefent. De politiezone Deinze-Zulte kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. De politiezone Deinze-Zulte wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

De politiezone Deinze-Zulte behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

Technische verantwoordelijkheid

De politiezone Deinze-Zulte wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

De politiezone Deinze-Zulte wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.