Op 28/03/2018 is de tweede fase van het project Cross Border van start gegaan (De voorstellen tot onmiddellijke inning en minnelijke schikking en de bevelen tot betalen worden vanaf nu automatisch verzonden). Wij stellen vast dat meerdere personen ten onrechte opnieuw een proces-verbaal inzake onmiddellijke inning in de brievenbus ontvingen. Dit betreft de kopie aan de overtreder met een begeleidende brief waarin vermeld staat dat de verkeersboete nog dient betaald te worden. De personen ontvangen dit tweede proces-verbaal ten onrechte omdat zij reeds hun verkeersboete hebben betaald. 

 

Wat te doen indien u ten onrechte opnieuw een afschrift aan overtreder ontvangt met een aanmaning tot betaling van de verkeersboete, en u heeft reeds betaald: 

 

  •  In de begeleidende brief wordt verwezen naar de website www.verkeersboetes.be. Via deze website kan u de status van uw betaling controleren. 
  • U kan de status van uw betaling eveneens controleren door te bellen naar het callcenter op het nummer 02 278 55 60. 

 

Indien blijkt dat u effectief uw verkeersboete reeds betaald heeft, dan hoeft u verder niets te doen. 

maandag, juni 4, 2018