De “Onmiddellijke Inning” geeft u de mogelijkheid om de zaak af te handelen zonder tussenkomst van parket of rechtbank. Het volstaat om het bedrag van de boete, dat in het proces verbaal vermeld staat, te betalen. In dit geval wordt de overtreding NIET genoteerd in uw strafblad.

 

Een kopie van het proces verbaal (met antwoordformulier) wordt u thuis toegestuurd. Korte tijd na ontvangst van dit proces verbaal ontvangt u een betalingsuitnodiging waaraan een overschrijvingsformulier is gehecht.