De Politiezone Deinze-Zulte stelt de deuren van het hoofdcommissariaat te Deinze open voor rondleidingen in groepsverband. Dit kan enkel na afspraak en moet minstens één maand vooraf schriftelijk aangevraagd worden met bijgevoegde formulier. Individuele bezoekers zijn welkom tijdens een opendeurdag.

 

Bezoeken kunnen om organisatorische redenen niet toegestaan worden in de eerste week van januari en gedurende de maanden juli en augustus. Gelet op de vele aanvragen kunnen wij enkel bezoeken toestaan aan scholen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties welke gelegen zijn binnen het grondgebied van Deinze en Zulte. Hierop kunnen enkel uitzonderingen toegestaan worden wanneer er een gegronde reden is of wanneer de aanvrager een andere politiedienst is of een hieraan verbonden organisatie betreft.

 

Bij een teveel aan aanvragen voor eenzelfde periode is het mogelijk dat bepaalde bezoeken niet worden toegestaan en verplaatst dienen te worden naar een later tijdstip. Een bezoek aan het politiecommissariaat bestaat uit een korte voorstelling over de politiedienst en een rondgang in het gebouw met hierbij een woordje uitleg bij het diverse materieel en voertuigen. Hou er rekening mee dat het bezoek een tweetal uren in beslag neemt. Het algemeen reglement vind je hier.

Algemene gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon
Gegevens bezoek